Paper Bags

Long White Bags

Size

1/4 Long

1/2 Long

1 Long

2 Long

3 Long

4 Long

6 Long

8 Long

Pack/Carton

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

Code

0001

0002 0003 0005 0010 0011 0012 0013

Dimensions

10x12.5cm

11.5x14.5cm 14x18cm 24x18cm 26.5x20cm 28x23.5cm 36x24.5cm 40x27cm

Long Brown Bags

Size

1 Long

2 Long

3 Long

4 Long

6 Long

8 Long

Dimensions

14x18cm 24x18cm 26.5x20cm 28x23.5cm 36x24cm 40.5x27.5cm

Code

0004 0006 0014 0009 0046 0044

Pack/Carton

1000

1000

500

500

500

500

Long White Greaseproof Lined Bags

Size

1/2 Long

1 Long

2 Long

3 Long

Pack/Carton

500

500

500

500

Code

0060 0053 0052 900761

Dimensions

14x11.5cm 14x18cm 24x18cm 27x20cm

Square White Bags

Dimensions

17x17cm 21x20cm 24x24cm 28x28cm 30x30cm

Code

0020 0030 0035 0037 0039

Pack/Carton

1000

1000

500

500

500

Size

1 Square

2 Square

3 Square

4 Square

6 Square

Square Brown Bags

Square White Greaseproof Lined Bags

Size

1 Square

2 Square

3 Square

4 Square

6 Square

Pack/Carton

1000

1000

500

500

500

Code

0021 0031 0036 0038 0034

Dimensions

17.5x17.5cm 20x20cm 24x24cm 28x27.5cm 30x30cm

Size

1/2 Square

1 Square

2 Square

Dimensions

14x14cm 17x17cm 20x20cm

Code

0061 0047 0032

Pack/Carton

500

500

500

Long Brown Greaseproof Lined Bags

Size

1/2 Long

1 Long

2 Long

3 Long

Dimensions

14x11.5cm 14x18cm 24x18cm 27x20cm

Code

0054 0056 0057 0015

Pack/Carton

500

500

500

500

Square Brown Greaseproof Lined Bags

Size

1/2 Square

1 Square

2 Square

Pack/Carton

500

500

500

Code

0055 0058 0059

Dimensions

14x14cm 17.5x17.5cm 20x20cm

Brown Bottle Bags

Size

1 Bottle

2 Bottle

3 Bottle

Dimensions

40x11.5x5.5cm 38.5x16.5x6cm 38.5x24x7cm

Pack/Carton

500

500

500

Code

0090 0091 0092

Brown String Handle Carry Bags

brown-string-bag.jpg

Size

Baby Small Medium Large

UBER

UBER

Dimensions

26x17x5cm 35x26x10cm 42x31x11cm 48x34x11cm

36x32+200cm

36x36+17.5cm

27.5x28x15cm

43x30.5x17cm

34x32x20cm

Pack/Carton

Each

Each

Each

Each

200

250

250

200

200

Code

0073 0096 0097 0098

918901

921932

8619

902087

918901A

white-string-bag.jpg

White String Handle Carry Bags

Code

0093 0079 0080 0081

Pack/Carton

Each

Each

Each

Each

Dimensions

26x17x5cm 35x26x10cm 42x31x11cm 48x34x11cm

Size

Baby Small Medium Large

brown-sos-bag.jpg

Brown SOS Bags

Code

0089

0082

0088 0094 0007 5807 0008

Pack/Carton

1000

1000

1000

500

250

250

100

Dimensions

24x12.7x7.7cm

27.3x14.7+9.2cm

31.4x15.4x10cm 33.4x17.5x11.2cm 39x24x12cm 43x30.5x17.5cm 54x35.5x16.5cm

Size

No 4

No 6

No 8

No 12 No 16 No 20 No 25

Hot-Takeaway-Food-bags.jpg

Hot Takeaway Food Bags

Size

Chicken Bag Large Plain Chicken Roll Bag Plain

Chicken Pieces Foil Bag

Kebab Foil Bag 

Kebab Foil Bag 

Souvlaki  Bag White Plain Souvlaki  GPL Bag White Plain Plain 1LB Hot Dog Bag

Plain Hot Dog Bag Printed

Plain 2LB Hot Dog Bag

Half Hot Dog Bag

Dimensions

30x18x5cm 30x12cm 21.5x17x6cm

27x10x4cm 28.5x12.5x5.5cm 30x10x4cm 30x10cm 24x10x4cm 24x10x4.9cm 24x12x5cm 13x12.5x5.5cm

Pack/Carton

250

500

250

500

500

1000

500

1000

1000

500

1000

Code

0068 900945 0063

0074 914061 0017 0019 0062 0064 0075 0242

Bread-bags.jpg

Bread Bags

Code

0224 914526 0042 0041 0226

914698

Pack/Carton

2000

500

250

250

500

500

Dimensions

36.5x45cm 38x16.5x7cm 50x27.5x8.5cm 51.5x31x13.5cm 49x10.5x4cm

54.5x16x6.5cm

Size

Crusty Bread Bag White Large Bread Bag White

Milly Bag Small White

Milly Bag Large White French Stick Bag White

Turk/French Stick Bag